Wat is een Case Study

Logica heft zijn eigen reden van bestaan. Hoor je iets over een gebeurtenis of zie je iets zelf gebeuren, dan denk je makkelijk aan wat er zich zou hebben afgespeeld om uiteindelijk dat product te hebben mogen horen of zien. Echter zijn er vaak heel wat andere zaken die bij komen kijken bij gebeurtenissen. In zulke gevallen komt het beginsel van case studies(lees Casus onderzoek) gehanteerd. Bij case studies trachten onderzoekers een diepgaander onderzoek uit te voeren naar de reden achter een bepaald gebeurtenis, activiteit etc. http://hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/casestudie/

De te behandelen onderwerpen in dit artikel zijn:

  • Wat is een case study
  • Methoden bij case studies

Wat is een case study

Om te beginnen is het van belang om bepaalde begrippen te ontcijferen. Wat is een case of casus?

  • Casus: Een casus kan zijn een gebeurtenis, een probleem, een proces, een activiteit, een programma, een enkel persoon of een aantal personen.
  • Standaard systemen: Vaak zul je mensen bij case studies horen praten van grenzen van de case. Dit heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld bevoegdheden van de onderzoekers of de grenzen met betrekking tot tijd en ruimte.
  • Bronnen van informatie: Case studies gebruiken bijkans alle soorten kwalitatieve date. Denk hierbij aan data als interviews, observaties, documenten etc.

Er zijn drie soorten case studies:

  1. Single Instrumental case studies: Hier kiest de onderzoeker een bepaalde issue, en vervolgens stelt hij de grenzen met betrekking tot zijn onderzoek.
  2. Collectieve case studie: hier kiest de onderzoeker een bepaald onderwerp uit, om vervolgens een aantal andere relevante cases te onderzoeken, om zijn onderwerp te belichten. Dit lijkt bijna op de eerste soort case studie, omdat de onderzoeker ook hier eerst een onderwerp vaststelt alvorens aan de slag te gaan. Het verschil tussen de twee is dat de onderzoeker na het vaststellen van zijn onderwerp, een aantal andere onderwerpen uitkiest om zijn onderwerp te belichten.
  3. Intrinsieke case studies: bij deze case studie is er al een case. De onderzoeker gaat hier niet opzoek nar een onderwerp of opzoek naar een case. Een bepaald gegeven onderwerp wordt in dit geval bestudeerd.

Methoden

Het is belangrijk om vast te stellen als jou methode wel antwoord zal kunnen geven om de onderzoeksvragen. Krijg je hier een diepgaand onderzoeksantwoord. Onderzoekers dienen de casussen en de soorten casussen te identificeren alvorens zij aan de slag gaan. Na alle data te hebben verzameld, dient de onderzoeker ook alle data te analyseren. Dit betekend tegelijkertijd het elimineren van belast materiaal om uiteindelijk een zo goed mogelijk overzicht te kunnen krijgen. vervolgens dient de onderzoekers een conclusie te trekken uit de resultaten van de analyse. Ook hiervoor zijn er in de wetenschap van case studies verschillende soorten methodes. Bij dit gedeelte kan de onderzoeker ook aangeven welke lesjes er geleerd zijn uit de case studies om in het vervolg precedenten aan te geven. Dit is eigenlijk ook de bedoeling van een case studie. Mensen dienen iets uit te hebben geleerd of iets te leren wanneer zij een case studie lezen. Is dat niet het geval, dan heeft de case studie geen waarde. https://www.heuvelmarketing.com/blog/bid/86511/de-case-study-als-effectief-marketinginstrument

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *